Hulp bij WSNP

Welkom op de website WSNP-zaken.nl. Wij hebben de beste advocaten tot uw beschikking die u bij kunnen staan bij het aanvragen van de Wet Sanering Natuurlijke Personen. U bent in een situatie terecht gekomen waarbij de sanering de enige oplossing is. Dat is vervelend, want dit betekent dat u schulden heeft opgebouwd. Schulden hebben is vervelend. We willen allemaal graag vrij zijn in ons doen en laten zonder schulden. Maar toch kan het voorkomen dat mensen door omstandigheden in een situatie terecht zijn gekomen waarin er geen uitweg meer was. Hoe een dergelijke situatie ontstaat, kan zeer uiteenlopen. Vaak bestaan er ideeën en vooroordelen over mensen met schulden. Maar soms kan bijvoorbeeld een mentale gesteldheid leiden tot schulden doordat iemand simpelweg niet in staat was om brieven te openen en de rekeningen zich om deze reden opstapelden. De Wet Sanering Natuurlijke Personen is er voor mensen die in de schulden terecht zijn gekomen. Deze mensen hebben recht op het aanvragen van WSNP. Wat gebeurt er precies wanneer men in de WSNP terecht komt en hoe gaat dat allemaal in zijn werk? Dat is een goede vraag. Wanneer iemand in de WSNP terecht komt dan wordt alles wat hij verdiend door de overheid in beslag genomen. De inkomsten dienen dan als aflossing. Natuurlijk hebben mensen ook geld nodig om van te leven en daarom ontvangt u tijdens de sanering periode een basis inkomen waar u het mee moet doen. U heeft recht op het aanvragen van de sanering wanneer u geen uitweg meer ziet om uw schulden af te betalen en wanneer u de schulden niet hebt gekregen door het uitvoeren van criminele praktijken. WSNP wordt niet zomaar verstrekt. Zodra u de aanvraag heeft gedaan, gaat de regering aan de slag om te kijken of uw situatie ook past bij de sanering en of u er wel recht op heeft. U kunt bij WSNP-zaken.nl rekenen op:

  • snelle hulp van de beste advocaten
  • vele jaren ervaring met de WSNP
  • mogelijkheid tot een pro deo advocaat
  • informatie over de sanering
  • beroep binnen acht dagen

Wat mag u houden bij WSNP?wsnp-zaken - WSPN

U bent in de sanering terecht gekomen. Het traject van sanering duurt gemiddeld drie jaar. Soms iets langer, en soms iets korter maar we geven een gemiddelde om u een goed idee te geven van hoe lang het traject ongeveer duurt. Het is in de wet vastgelegd dat u tijdens de periode van sanering negentig procent van het geld dat u ontvangt van de bijstand mag houden om van te leven. Natuurlijk is deze periode dus geen vetpot, maar tegelijkertijd werkt u wel naar een schone lei toe. Na een aantal jaren van sanering kunt u namelijk schone lei aanvragen en dat betekent dat al de schulden die u had worden kwijtgescholden. Het aanvragen van deze schone lei is een proces dat zorgvuldig moet gebeuren. Omdat het bij WSNP vaak gaat om grote bedragen is het zo dat de regering misbruik van de regel te alle tijden wil voorkomen en dat is dan ook de reden dat zij altijd erg streng zijn als het gaat om de regels van WSNP. Voor u de sanering aanvraagt zal de overheid dan ook onderzoeken of de informatie die u heeft gegeven over uw situatie ook wel helemaal klopt. Ook dient u voor de sanering een traject te doorlopen dat ‘het minnelijk traject’ heet. Wanneer u aan alle eisen voldoet, kunt u in de sanering terecht komen en kan het aflossen van de schulden beginnen. Er zijn vele situaties denkbaar waardoor u in de schulden kunt komen. Zo zijn er gevallen bekend van vrouwen die door het overlijden van hun echtgenoot en het niet goed afwikkelingen van fiscale zaken in een zeer penibele situatie terecht kwamen. Dat is ontzettend vervelend en dat zijn de gevallen waarin de WSNP wordt toegekend. Wanneer mensen een strafblad hebben en wanneer de regering vermoedt dat de schulden onrechtmatig zijn ontstaan, dan wordt de wet niet toegekend en kan er geen aflossingstraject worden gestart.

Onze advocaten helpen u

Bij WSNP-zaken.nl bent u helemaal op het juiste adres als u hulp wilt inschakelen van een advocaat die alles weet van de Wet Sanering Natuurlijke Personen. Onze advocaten hebben vele jaren ervaring met de Wet Sanering Natuurlijk Personen en kunnen u helpen met het indienen van een hoger beroep wanneer de Wet Sanering Natuurlijke Personen niet wordt toegekend of u schone lei bijvoorbeeld wordt afgewezen. Ook komt het soms voor dat de sanering voor het einde van het traject wordt stopgezet. Dat is dan zo omdat de overheid vermoedt dat u zich niet aan de regels houdt. Als dat daadwerkelijk het geval is, zult u er rekening mee moeten houden dat u geen gebruik meer mag maken van WSNP. Maar soms is het ook zo dat u wel recht heeft op de sanering en dat de overheid zich heeft vergist. In dat geval kunt u tegen de uitspraak in beroep komen. Het indienen van een beroep wanneer u verzoek tot sanering of schone lei wordt afgewezen dient u altijd binnen acht dagen te doen. Dat is dan ook de reden dat wij u altijd graag zo snel mogelijk willen helpen. Mocht u vragen hebben over het indienen van een beroep, of over de sanering en de regels, dan kunt u altijd contact opnemen met een van onze advocaten. Wij helpen u graag verder!

Advertenties